Бидний тухай

Бидний тухай

Алтан долгио компани нь 2007 онд барилга угсралт, аялал жуулчлал гадаад худалдаа зочид буудлын үйлчилгээ гэсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулагдсан бөгөөд 2007 оноос хойш тус чиглэлүүдээр өнөөг хүртэл үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Алтан долгио компани нь 2016 онд Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл импортлох, нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл авсан бөгөөд уг зөвшөөрлийн дагуу дэлхийн шилдэг бүтээгдэхүүнүүдийг Монгол Улсад албан ёсны эрхтэйгээр нийлүүлж байна.