Барилга угсралт

Инженерийн шугам сүлжээ

Манай компани нь гадна болон дотор инженерийн шугам сүлжээний олон ажлыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж улсын комисст хүлээлгэж өгсөн билээ. Мөн гадна, дотор инженерийн шугам сүлжээний бүх төрлийн материалуудыг нийлүүлж байна.